Nazilli Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısının Karar Özeti Yayınlandı

Nazilli Belediyesi'nin Kasım ayında düzenlemiş olduğu Meclis Toplantısı'nda alınan kararlar yayınlandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Nazilli Belediyesi'nin Kasım ayında düzenlemiş olduğu Meclis Toplantısı'nda alınan kararlar yayınlandı. 2 Oturum olarak düzenlenen toplantının karar özetleri şu şekilde;

1. Oturumda alınan kararlar:

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52. Maddesinin 2. Fıkrasınca 2021 ve 2022 yıllarında belediyemiz gelir tarifelerinde belirlenmiş olan işgal harcı için yol, meydan, köprü, iskele gibi umuma ait yerlerden bir kısmını herhangi bir maksat için işgal edenlerden günde m² sinden 1.00 TL alınır şeklinde düzenlenmesi hususunsun plan ve bütçe komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Bos memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile bos memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği için ekli cetvelde yazılı kadro unvanlarında görev yapan personelin terfi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için kadro derecelerinin yükseltilmesi katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. .
 • 02.09.2015 tarihli ve 68 sayılı meclis kararı ile belirlenen Etüd Proje Müdürü kadrosunun iptal edilerek Müdürlüğün feshedilmesi, iş ve işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi, Belediyemizde Müdürlüklere ait yeni arşiv düzenlemesi yapıldığından Arşiv Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile Arşiv Müdürlüğünün kurulması hususu , Mustafa AKKAYA, Bülent SAYAR, Hulki KARAKAYA, Ali ERTÜRK, Erkin ÖZBEK, Hasan Hüseyin EREN, Hilmi VOLAKA, Mehmet Demirel, Serpil Ateş Akkaya’nın red oylarına karşılık katılan meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • İklim Değişikliğinin korunan alanlardaki doğal kaynaklar üzerindeki etkilerini tespit etmek her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerini yapmak için
  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelikte yapılan değişiklikle yerel yönetimlerde İklim Değişikliği Müdürlükleri kurulması sebebiyle İklim Değişikliği Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile İklim Değişikliği Müdürlüğünün kurulması hususu , Hulki KARAKAYA ve Erkin Özbek’in Çekimser oylarına karşılık katılan meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1807 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir
 • Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 509 Adaya Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin İtirazların İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir
 • Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1704 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1558 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Nazilli İlçesi Çapahasan Mahallesi 1275 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Nazilli İlçesi Yukarı Örencik Mahallesi 103 Ada 19 Nolu Parselin 4342 Sayılı Mera Kanununun 14/C Maddesi Kapsamında Tahsis Amacı Değişikliği Yapılması hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Nazilli İlçesi Yeni Mahalle 1171 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 232 Ada 3 Nolu Parsel ve 1543 nolu Parsellere İlişkin 1 /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Nazilli İlçesi Ocaklı Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi ve Zafer Mahallesinde 1 /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Yapılması hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlarda kira süresi 2021 yılı sonunda bitecek olan ve bir kısmı bos olan dükkan, büfe, çay bahçesi/ park, kahvehane, düğün salonu, sinema, lokanta, kafe, ATM yerleri vb. niteliğindeki ekli listede icar numaraları, adresleri ve ada/parselleri belirtilen taşınmazların; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi uyarınca, 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • 5393 sayılı belediye kanununun 81. Maddesine istinaden Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak ile 1472 sokağın kesiştiği yerde bulunan parka 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman DEMİREL ismi verilerek “Süleyman Demirel Parkı” isminin verilmesine katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Oturumda alınan kararlar:

 • 02/11/2021 tarih ve 165 sayılı meclis kararı ile komisyona sevk edilen 2021-2022 yılları İşgaliye harcı tarife değişikliği ile ilgili “yol, meydan, köprü, iskele, gibi umuma ait yerlerden bir kısmı herhangi bir maksat için işgal edenlerden günde m²sinden 1.00 TL alınır şeklinde düzenlenmesi” talebi, Bülent Sayar’ın 0,50 Kuruş olarak düzenlenmesi talebine karşılık 1.00 TL olarak ekte sunulan imzalı plan bütçe komisyon raporuyla oy çokluğu ile onanan karar; komisyondan geldiği şekliyle Mustafa AKKAYA, Bülent SAYAR, Hulki KARAKAYA, Hasan Hüseyin EREN, Esin ÜLKÜ BEYAZIT, , Mehmet Demirel ve Serpil ATEŞ Akkaya’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Plan Bütçe Komisyonunca uygun görülen ve ekli listede komisyonca imza altına alınan; Yapı ve Çevre Düzenlemesi olarak tadilatı bakımı ve onarımı gerektiği, kısa süreli kiralamalarda kiracıların mağduriyet yaşamasına neden olduğu ve ekli listedeki taşınmazların bir kısmının merkezi konumda olmasına rağmen, bir kısmının kırsal bölgede bulunması kısa süreli kiralamalarla katılımcı çıkmamasına neden olması sebebi ile 31/12/2028 tarihine kadar kiralanması hususu, komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiştir
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca uygun görülen; UİP-09656497 Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1807 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.
 • 09217799 Plan İşlem Numaralı Cumhuriyet Mahallesi 509 Adaya Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin 29/09/2021 tarih ve 7494 sayılı itiraz dilekçesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca imar Komisyonunca onanması uygun görülmemiş olup uygun görülmeyen karar; komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.
 • UİP-09425426 Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1704 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği planlı alanlar İmar yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2.bendinde belirlenen şartları aşmaması kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen karar; komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır
 • UİP-09974051 Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1558 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, planlı alanlar imar yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2.bendinde belirlenen şartları aşmaması kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen karar; komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen UİP-09429198 Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Çapahasan Mahallesi 1275 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kararı; Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.
 • İmar Komisyonunca uygun görülen Nazilli İlçesi Yukarı Örencik Mahallesi Muhtarı 10.01.2020 tarih ve 309 sayılı dilekçe ile yukarı Örencik mahallesi mera niteliğindeki 103 ada 19 nolu parselin içerisinde bulunan ve zeminde aktif olarak kullanılan yolun resmileştirilmesi talebinde bulunmuştur. Talebe yönelik olarak söz konusu alanın yol olarak kullanılması amacıyla 4342 sayılı Mera Kanununun 14/c maddesi kapsamında tahsis amacı değişikliği yapılması gerekmektedir.
  103 ada 19 nolu parselin içinde bulunan yol, mahalle için ihtiyaç olması nedeniyle tahsis amacı değişikliği yapılması ile ilgili harcamalar belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ait karar Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen UIP- 09350653 Plan işlem numaralı, Nazilli İlçesi Yeni Mahalle 1171 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait karar; Komisyonundan geldiği şekliyle şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25(1) maddesinde “İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır” denilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 25(2)maddesi gereğince;
  Nazilli İlçesi Ocaklı Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi ve Zafer Mahallesinde 1 /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Yapılmasına ait karar; Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki Karakaya’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.

23 Ara 2021 - 10:48 Aydin/ Nazilli- Gündem

Muhabir  Haber Merkezigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Nazilli Post Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Nazilli Post hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Nazilli Post editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Nazilli Post değil haberi geçen ajanstır.


Aydin Markaları

Nazilli Post, Aydin ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (542) 541 8904
Reklam bilgi


Anket Sitemizin Teması Hangi Renk Olsun?